Naše služby​​​

Vydávání (resp. komplexní produkce jako služba pro vydavatele) časopisů "na klíč".

Potenciálnímu vydavateli umíme zajistit vše co patří k vydávání časopisu tak, že on sám (krom toho, že je formálně vydavatelem) jen dohlíží na jeho obsah prostřednictvím svých zástupců v redakční radě. Může se ale, když si to přeje, aktivně účastnit i kterékoli další činnosti, která ho baví a umí ji (např. lektorování či redigování celého či části obsahu).

Jen pro přibližnou představu, o co vše se je třeba kvalifikovaně postarat:

Odborné lektorování textového, obrazového, případně multimediálního obsahu. Kompletní redigování (včetně např. zajištění obrazového obsahu fotografováním nebo doplňujících obrázků z fotobank). Výtvarné řešení a předtisková příprava.

Kvalitní a spolehlivý tisk a veškerý postprocessing - např. vazba, kompletování, balení, příprava pro distribuci. Veškerá logistika (periodikum a ​sluníčko prostě musí vyjít - u periodika to znamená být přesně na čas jak na pultech tak u předplatitelů; že se někde porouchal nějaký jeden stroj není omluva!).

Veškeré formy distribuce - komplexně obsluhované předplatné, nejrůznější formy pultového prodeje, vzorky ​​​pro potenciální čtenáře i pro obchodní partnery, využití remitendy... Práce s inzercí a p.r., příjem a realizace inzertních a p.r. zakázek. Marketing časopisu - jak vůči existujícím i potenciálním čtenářům, tak vůči existujícím i potenciálním inzerentům.

Dofinancovávání vydávání časopisů umísťováním reklamy a p.r.

Máme potřebné informace o trhu s reklamou, víme kam se obracet s nabídkou. Dokážeme i předem posoudit inzertní a celkový obchodní potenciál budoucího periodika. Proto v některých případech můžeme s vydavatelem uzavřít i takový kontrakt, ve kterém část nebo i celé obchodní riziko vydávání převezmeme na sebe.

katalog    katalog    katalog    katalog   katalog    katalog